Nowości w KonektoSmart

Platforma KonektoSmart ciągle się rozwija. Systematycznie wprowadzamy nowości i usprawnienia, zarówno w panelu biura, jak i w panelu klienta. Zmiany wynikają z dostosowania do aktualnych przepisów i z ewaluacji systemu, prowadzonej z biurami rachunkowymi współpracującymi z nami. Wprowadzane usprawnienia są odpowiedzią na potrzeby i propozycje naszych klientów.  

Zobacz, co wprowadziliśmy w systemie w kolejnych miesiącach. Zaglądaj tu regularnie, bo informacja o nowościach będzie na bieżąco uzupełniana.

Szczegółowe informacje o wprowadzonych nowościach wraz z instrukcją jak z nich korzystać, znajdziesz w linkach zamieszczonych pod wpisem z danego miesiąca.

październik 2020

 • OCR dokumentów – bezpłatne udostępnienie modułu OCR w wersji BETA do testowania i opiniowania.
 • Zmiany w module Faktury 
  • dodana możliwość jednoczesnego włączenia i wyłączenia modułu faktur wielu użytkownikom,
  • umieszczono przycisk dla klienta do powiadomienia biura o chęci skorzystania z pełnej wersji modułu,
  • dodano identyfikator podatkowy – Inny do wpisywania przy wystawianiu faktur dla firm spoza Unii Europejskiej.
Więcej informacji:

Zmiany wdrożone w październiku

wrzesień 2020

 • Przypisywanie klientów do pracowników biura – dodana opcja ograniczenia widoczności firm obsługiwanych przez biuro tylko do tych, które dany pracownik ma przypisane. Od biura zależy, czy opcja ta będzie włączona.
 • Aktywacja konta przez użytkownika – w panelu biura dodana możliwość szybkiej wysyłki liku aktywacyjnego i podgląd, do którego z klientów  link został wysłany oraz kto aktywował konto w systemie.
 • Logowanie do KonektoSync – wprowadzone logowanie imienne pracownika biura.
 • Dodawanie plików – możliwość dodawania plików danych z rozszerzeniem *.sta.
 • Synchronizacja danych z programu Optima – uwzględnione pobieranie kosztów i przychodów.
 • Panel główny pracownika biura – zmiana wyglądu panelu: 
  • widoczne są firmy przypisane do pracownika,
  • dodana zakładka Zestawienia, w której pracownik biura widzi przypisane do niego firmy.
 • Zmiany w module Faktury – dodane zostały opcje wymagane przez zmiany w przepisach:
  • kody GTU – do wyboru podczas wystawiania faktury,
  • generowanie pliku JPK_VAT.
Więcej informacji:

Zmiany wdrożone we wrześniu

sierpień 2020

 • Integracja z programem księgowym – dodana synchronizacja danych z programami księgowymi – Rewizor GT, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, Gratyfikant nexo, Wapro i Ognik
 • Dodawanie i pobieranie plików – biuro księgowe i jego klienci mogą: 
  • pobierać z systemu kilka dokumentów w jednym pliku PDF,
  • dodawać do systemu dokumenty o rozszerzeniu txt, csv i mt940.
 • Komunikacja z klientem – w mailu z dokumentami zostały zamieszczone dodatkowe informacje o tym, na jaki miesiąc i do jakiej kategorii dodany został dokument.
 • Utworzenie tabeli kontrolnej w zakładce Zestawienia – zawiera wszystkie zbiorcze dane zawarte w systemie – tabela do samodzielnego konfigurowania. 
 • Rozszerzenie dostępnych opcji:
  • W KonektoSync dodano możliwość pobierania danych o składkach ZUS z programu Optima.
  • dodano możliwość pobierania i wysyłania informacji o podatku PIT-8AR i VAT-9M.
  • W panelu głównym wyświetlony zostanie prefix, gdy biuro otrzyma nowe dokumenty od firmy, która ma przypisany prefix w systemie.
Więcej informacji:

Zmiany wdrożone w sierpniu – cz I

Zmiany wdrożone w sierpniu – cz II

lipiec 2020

 • Integracja z programem księgowym – dodana synchronizacja danych z programami księgowymi Ramzes i Enova365.
 • Ustawienia wysyłania wiadomości  – dodane pole mailowe dla pracownika, który chce używać innego maila, niż podany był przy rejestracji.
 • Wystawianie faktur
  • do formularza dodane pole z adresem e-mail kontrahenta, który nie jest  widoczny na wygenerowanej fakturze,
  • zmiana tekstu na wystawianej fakturze przy zwolnieniu z VAT,
  • możliwość wysłania przez klienta przypomnienia o niezapłaconej fakturze wraz z fakturą w załączniku.
 • Komunikacja z klientem 
  • dodana możliwość włączenia przesyłania kopii wiadomości do klientów na adres biura; 
  • zmieniona treść powiadomienia o dostarczeniu dokumentów.
 • Ulotka dla klientów biura – dodana w stopce na stronie KonektoSmart.
 • Przesyłanie dokumentów – rozszerzenie plików możliwych do przesłania o pliki formacie ddd (dane z tachografu) i iban.
 • Ustawienia danych firmy
  • pole prefix zwiększone do 20 znaków,
  • możliwość identyfikowania wspólników po numerze PESEL.
 • Terminy płatności – ustalenie terminów zapłaty podatków i składek ZUS z uwzględnieniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Więcej informacji:

Zmiany wdrożone w lipcu – część 1

Zmiany wdrożone w lipcu – część 2

czerwiec 2020

 • Informacje o firmie – dodany prefix przed nazwą firmy.
 • Informacje o zestawieniach – dodane sumy roczne w miesięcznych zestawieniach przesłanych klientowi e-mailem.
 • Przesyłanie zestawień – wprowadzona możliwość przesłania pojedynczych informacji o zatwierdzonych podatkach i składkach.
 • Globalne ustawienia KonektoSync – dodana opcja umożliwiająca ustawienie programu dla wszystkich firm z listy, z którego  mają być aktualizowane dane o składkach ZUS, podatkach i zestawieniach.
 • Integracja z programem księgowym – dodana synchronizacja danych z programami księgowymi Finka KPR i Super Księga Podatkowa.
 • Dokumenty firmy 
  • wprowadzone zróżnicowanie szarym kolorem dokumentów dodanych przez biuro;    
  • dodana opcja informacji kto i kiedy pobrał dokument; 
  • wprowadzona możliwość automatycznego informowania klienta o nowych dokumentach przesłanych przez biuro.
 • Wystawianie faktur – dodany nowy typ faktury VAT marża.
Więcej informacji:

Zmiany wdrożone w czerwcu

maj 2020

Zmiany dla klientów biur rachunkowych

 • Dokumenty 
  • na liście wprowadzona ikona informująca o zatwierdzeniu dokumentu przez biuro lub jego odrzuceniu; 
  • na liście dodana ikona z informacją o komentarzu dodanym przez biuro księgowe;
  • wprowadzona możliwość usuwania i pobierania pojedynczych dokumentów lub ich spakowanych pakietów;
  • dodana możliwość zmiany widoku dokumentów w aplikacji mobilnej;
  • wprowadzona możliwość dodawania dokumentów o rozszerzeniu xml.

Zmiany w panelu biura rachunkowego

 • Dokumenty 
  • zmieniony wygląd podglądu dokumentów i jego opcje;
  • dodana opcja przenoszenia dokumentu na inny miesiąc i usuwania go z tego samego poziomu;
  • wprowadzona możliwość zmiany statusu dokumentu z poziomu podglądu na “odrzucono”;  
  • na liście dodana możliwość usuwania i pobierania dokumentów;
  • z pozycji listy wprowadzona opcja osobnej lub grupowej zmiany typu dokumentów, statusu oraz przeniesienia ich na inny miesiąc;
  • na liście dodana informacja kto przesłał dokument – biuro czy klient;
  • na liście wprowadzona ikona informująca o zatwierdzeniu dokumentu przez biuro lub jego odrzuceniu; 
  • dodana opcja pozwalająca na zmianę widoku dokumentów z miniatur na listę.

Zmiany dla biura i dla klientów

 • Dokumenty
  • wprowadzona informacja o ilości dodawanych plików w danej kategorii i plików, których nie można przesłać;
  • dodany pasek postępu z informacją z liczbą  wysłanych dokumentów.
 • Wystawianie faktur – dodany przycisk umożliwiający rozliczenie całości, gdy wcześniej była wystawiona faktura proforma.
 • Chat z zespołem KonektoSmart – wprowadzony dodatkowy kanał komunikacyjny na stronie głównej i blogu.
Więcej informacji:

Zmiany wdrożone w maju

kwiecień 2020

 • Dodawanie dokumentów przez klienta
  • możliwość dodawania dokumentów do innego miesiąca niż aktualny i opisu dokumentu przy jego dodaniu;
  • możliwość dodawania dokumentów z różnych zakładek; 
  • dodane dodatkowe pole “typ” w dokumentach “Innych”;
  • wprowadzone nowe formaty przesyłanych plików dokumentów – pdf, doc, odt, xls, ods, jpg, jpeg, gif, png, tiff, zip.
 • Opcje dokumentów
  • dodany kalendarz zakresowy do filtrowania dokumentów i możliwość wyszukiwania dokumentu danego typu; 
  • możliwość usuwania tylko tych dokumentów, które klient sam dodał.
 • Link aktywacyjny – możliwość ponownego przesłania klientowi.
 • Dodawanie użytkownika – wprowadzona możliwość dodania użytkownika bez podania adresu e-mail.
 • Dodawanie dokumentów przez biuro księgowe 
  • możliwość przesyłania klientom dokumentów i dodawania do nich opisów;
  • opcja dodawania dokumentów na inny niż aktualny miesiąc;
  • dodane dodatkowe pole “typ” w dokumentach “Innych” z możliwością własnego definiowania typu.
 • Przenoszenie dokumentów – możliwość przenoszenia dokumentów do dowolnego miesiąca.
 • Widok dokumentów – dodany  widok listy dla dokumentów sprzedażowych i zakupowych.
 • Masowe akcje na dokumentach – możliwość zatwierdzania i usuwania grupowego dokumentów.
 • Wystawianie faktur – zmiana w generowaniu nazwy pliku dla faktur na numerfaktury nazwakontrahenta.pdf.
Więcej informacji:

Zmiany wdrożone w kwietniu