Nowości w KonektoSmart

Platforma KonektoSmart ciągle się rozwija. Systematycznie wprowadzamy nowości i usprawnienia, zarówno w panelu biura, jak i w panelu klienta. Zmiany wynikają z dostosowania do aktualnych przepisów i z ewaluacji systemu, prowadzonej z biurami rachunkowymi współpracującymi z nami. Wprowadzane usprawnienia są odpowiedzią na potrzeby i propozycje naszych klientów.  

Zobacz, co wprowadziliśmy w systemie w kolejnych miesiącach. Zaglądaj tu regularnie, bo informacja o nowościach będzie na bieżąco uzupełniana.

Szczegółowe informacje o wprowadzonych nowościach wraz z instrukcją jak z nich korzystać, znajdziesz w linkach zamieszczonych pod wpisem z danego miesiąca.

wrzesień 2021

Import pliku z dokumentami do programów: Symfonia, Finka,  InsERT oraz Wapro Fakir/Kaper

Podczas pobierania dokumentów można teraz wybrać nowe formaty przygotowane do importu do programów księgowych.

Pokazywanie na fakturze adresu e-mail i numeru telefonu

Jeśli przy wystawianiu faktury dla kontrahenta chcesz, aby na fakturze widniał adres e-mail i telefon Twojej firmy, kliknij w prawym, górnym rogu ikonkę ludzika, wybierz “Ustawienia”, następnie “Moje dane” i zaznacz “Pokaż adres email/pokaż numer telefonu na fakturze”.

Wybór formy opodatkowania przychodów firmy

Wchodząc w dane firmy i klikając “Edytuj” możemy wybrać kilka dostępnych opcji form opodatkowania. Przy wyborze karty podatkowe w danych firmy pojawi się dodatkowe pole numeru konta podatku dochodowego.

Dodanie rabatu przy wystawianiu faktury

Podczas wystawiania faktury można wybrać opcję rabatu, pojawia się wtedy dodatkowa kolumna do wpisania wartości rabatu, a system automatycznie wylicza kwotę.

Usunięcie stawek 7% i 22% VAT

Podczas wystawiania faktur przy wyborze stawki VAT usunęliśmy te, które nie są już używane.

Zmiany wdrożone we wrześniu

sierpień 2021

Możliwość dodania Odbiorcy faktury

Podczas wystawiania faktury można wybrać dodatkowe pole „Odbiorca”, które po uzupełnieniu pokaże się na fakturze.

Pokazywanie informacji
o niewysłanych fakturach

Biuro księgowe wchodząc w zakładkę „dokumenty” pod daną firmą, może zobaczyć czy klient ma w swoim panelu dodane, ale niewysłane faktury. Działa to dla firm, które mają włączony moduł faktur.

Zmiany w fakturach zaliczkowych
i końcowych


Na fakturze końcowej uwzględnione są poprzednio zapłacone zaliczki
oraz widoczna jest tabelka z pozostałą kwotą do zapłaty z podziałem na netto, brutto, vat (kwoty uwzględniają zaliczki).

Dodanie i pokazywanie konta do przelewów dla osób na karcie podatkowej

Dla firm, które mają zaznaczoną opcję korzystania z karty podatkowej, pojawia się w panelu przy danych o opłatach numer konta przeznaczony dla osób na KP. Jeśli w pobranych z programu księgowego danych nie będzie tego numeru konta, pojawi się informacja, że kwotę należy przelać na konto swojego urzędu podatkowego.

Zmiany wdrożone w sierpniu 2021

czerwiec/lipiec 2021

Możliwość konfiguracji własnego serwera SMTP do wysyłki poczty dla wystawiających faktury

Klient biura, który wystawia faktury w KonektoSmart i wysyła je do swoich kontrahentów i biura może ustawić sobie wysyłkę z własnego serwera pocztowego. Opcja jest dostępna po przejściu do zakładki „Ustawienia” w panelu klienta.

Faktura do paragonu

Podczas wystawiania faktury można wybrać z listy typ „Faktura do paragonu„. Dla tego typu faktur ustawiona jest osobna numeracja automatyczna i ma domyślnie wybrane oznaczenie “FP” w ewidencji sprzedaży (dowód sprzedaży).

Możliwość wyboru 45 dni jako datę płatności

Na liście „Termin zapłaty” podczas wystawiania faktury dostępny jest teraz również termin „45 dni„.

Wybór rodzaju daty podczas wystawiania faktury

Przy wyborze daty sprzedaży można rozwinąć listę i wybrać wśród różnych opcji.

Metoda kasowa

Po wejściu w Ustawienia i wyborze sekcji „Moje dane„, można zaznaczyć checkbox „Metoda kasowa„. Gdy jest zaznaczony, przy wystawianiu faktury pojawi się adnotacja.

Uwzględnienie w fakturach korygujących zapłaty za fakturę korygowaną

Faktury w języku obcym

Do tej pory podczas wystawiania faktury można było wybrać opcję dwujęzycznej, od teraz można wybrać również wystawienie faktury w jednym języku, bez polskich odpowiedników.

Przenoszenie daty płatności przy wystawianiu podobnej faktury

Przy wystawianiu nowej faktury na podstawie już istniejącej korzystając z opcji „wystaw podobną„, termin płatności będzie taki sam jak przy poprzedniej fakturze np.14 dni.

Możliwość przeliczania kwoty brutto na netto po wpisaniu kwoty brutto (OCR)

W podglądzie dokumentu w panelu biura wpisując kwotę brutto w zakładce VAT, automatycznie wyliczy się kwota VAT i kwota netto.

Zmiany wdrożone w czerwcu/lipcu

kwiecień 2021

Dodanie nowych typów firm

Podczas dodawania do systemu firm można wybrać nowe typy działalności – Fundacja oraz Stowarzyszenie.

Możliwość dodania wielu zestawień/podatków/zus w miesiącu dla jednej firmy

Do tej pory dla jednej firmy można było dodać wyłącznie jedno zestawienie miesięczne, obecnie można dodać ich wiele dla różnych działalności firmy.

Grupowe wystawianie faktur

Po zaznaczeniu wielu faktur i kliknięciu w przycisk “Wystaw podobne faktury”, pojawia się okienko z danymi do ustawienia:
daty wystawienia,
daty płatności
daty wykonania/usługi

Dzięki temu można szybko i wygodnie wystawiać faktury z podobnymi danymi.

Faktury – wysyłka grupowa zaznaczonych faktur

Klient biura księgowego może wysłać wiele faktur do różnych kontrahentów – jednym przyciskiem. Wystarczy po zaznaczeniu faktur kliknąć standardowo przycisk wysyłki e-mailem. Faktury zostaną wysłane, jeśli zostanie uzupełniony adres e-mail kontrahenta.

Przycisk „Zamknij miesiąc” – informujący, że klient dostarczył już wszystkie dokumenty

Klient biura może poinformować za pomocą przycisku „Zamknij miesiąc”, że dostarczył już wszystkie dokumenty. W panelu biura rachunkowego w dokumentach pojawi się informacja, że klient dostarczył już wszystkie dokumenty oraz data. Informację o tym widać również w tabeli z zestawieniem.

Zmiany wdrożone w kwietniu

luty 2021

Wysyłka SMS

Od teraz oprócz wiadomości systemowych i e-mail można wysyłać klientom automatycznie wiadomości SMS z zestawieniem czy przypomnieniami. Więcej na ten temat znajduje się we wpisie:
https://blog.konektosmart.pl/wysylka-wiadomosci-sms/

Kolejkowanie wysyłki wiadomości email

Niektórzy klienci zgłaszali nam problem z własną pocztą email skonfigurowaną w systemie, ponieważ ich serwery wysyłkowe mają ograniczenia na ilość wysłanych maili w tym samym momencie.
Obecnie dzielimy wiadomości na „paczki” i wysyłamy w ilości 10 wiadomości na minutę. Powoduje to, że do niektórych klientów wiadomości docierają nieco później, ale omijamy w ten sposób problem z limitem wysyłek. Limit można zmienić ręcznie w ustawieniach poczty w panelu biura księgowego.

Dodanie okienka na dodatkową wiadomość przy wysyłaniu logów

W programie KonektoSync w zakładce „dziennik zdarzeń” istnieje możliwość wysłania informacji o błędzie, a teraz dodatkowo można zamieścić własny komentarz.

Pobieranie danych do JPK_FA z wszystkich faktur sprzedażowych

Każda faktura sprzedażowa dodana do systemu i zatwierdzona, będzie mogła zostać pobrana jako plik JPK_FA, gotowy do zaimportowania do programu księgowego.

Pobieranie przez klientów biura zestawienia dokumentów sprzedażowych

Klient biura może pobrać zestawienie swoich dokumentów sprzedażowych w formie pliku xls. Wystarczy, że w zakładce z dokumentami sprzedażowymi kliknie trzy kropki i w podmenu pokaże się opcja pobrania zestawienia faktur.

Zmiany wdrożone w lutym

styczeń/ luty 2021

Synchronizacja przyrostowa

zmieniamy sposób synchronizacji danych z programu księgowego, co przyspieszy ten proces, są jednak przypadki w których należy wziąć pod uwagę odmienny sposób działania: na przykład – jeśli w panelu biura księgowego zostanie ręcznie dodany lub edytowany PIT5, to przy synchronizacji nie zostanie on nadpisany wartością PIT5 znajdującą się w programie księgowym.


Jeśli po synchronizacji danych jakieś wartości zostaną usunięte z programu księgowego, to po ponownej synchronizacji nie zostaną one usunięte z panelu biura księgowego – należy usunąć je ręcznie.
Kiedy usuniemy synchronizowane wcześniej dane z panelu biura księgowego i chcemy je zastąpić nowymi z programu księgowego, nie zostaną one dodane automatycznie po synchronizacji. Należy dodać je ręcznie lub użyć opcji „Przywróć usunięte dane”.

Eksport do programów wybranych dokumentów z listy

Przy zaznaczaniu dokumentów pojawia się menu rozwijane (trzy kropki) w którym znajduje się między innymi funkcja eksportu faktur do programu. Po wybraniu eksportu danych pojawia się okienko i można pobrać plik odpowiedni dla danego programu księgowego.

Ustawianie wartości danych na podstawie danych historycznych

Kiedy OCR wykryje, że został już wcześniej dodany dokument dla tej samej firmy, umieści dane w odpowiednich kolumnach w zakładce zakupy lub sprzedaż, tak, jak zostały wybrane w przypadku poprzedniej faktury.
Dodatkowo, obok pola tekstowego (zakupy i sprzedaż) do wpisania kwoty znajduje się strzałka z tooltipem przenieś kwotę – po wciśnięciu kwota netto przenosi się w odpowiednią komórkę

Pobieranie plików JPK_FA dla faktur sprzedażowych pochodzących ze skanów

Obecnie można już pobierać pliki JPK_FA nie tylko z faktur wystawianych z systemu, a również z plików z innych źródeł.

Generowanie plików do importu dla Małej Księgowości RP

Od teraz można pobierać pliki importu danych z dokumentów w formacie dostosowanym do wymogów programu Mała Księgowość RP.

Przeliczanie po wpisaniu kwoty brutto na pozycji faktury

Przy wystawianiu faktury z kwotą brutto, można jednym kliknięciem przeliczyć kwotę netto i VAT, wystarczy kliknąć na ikonkę, którą widać w okienku z kwotą brutto.

Dzielenie wielostronicowych dokumentów PDF na pojedyncze

Podczas dodawania wielostronicowych dokumentów, można zaznaczyć opcję “podziel dokumenty PDF”, a wtedy system sam podzieli je na poszczególne strony, aby można było zweryfikować dane z każdej osobno.

Zmiany wdrożone w styczniu/ lutym

grudzień 2020

Integracja KonektoSmart z programami księgowymi ALA i AGA od Streamsoftu.

Do rodziny programów zintegrowanych z KonektoSmart dołączyły ALA i AGA.  Po ich konfiguracji w KonektoSync dane z tych programów są automatycznie importowane, wyświetlane i aktualizowane w KonektoSmart.

Eksport danych do programów Bulchater i Fakt

Dane z dokumentów zamieszczonych w KonektoSmart są teraz eksportowane do formatów natywnych dla programów Buchalter i Fakt.

Automatyczne przeliczanie faktur walutowych

Kwoty z faktur w obcych walutach są teraz automatycznie przeliczane na PLN wg kursu NBP z dnia poprzedzającego wystawienie dokumentu.

Nowe pola w formularzu digitalizacji

Pojawiły się nowe pola w zakładce Digitalizacja/OCR:

 • typ faktury
 • uwagi do faktury
 • podstawa zwolnienia z podatku VAT

Aktualizacja aplikacji na Androida

W najnowszej wersji naszej aplikacji (z 18 grudnia) dodaliśmy osobny widok dla faktur wystawianych w module faktur.

W fakturach wysyłanych z aplikacji do biura można oznaczyć status płatności.

Wprowadziliśmy również podgląd plików typu .pdf w aplikacji.

Zmiany wdrożone w grudniu

listopad 2020

 • Brak znaku wodnego WZÓR na fakturach w wersji próbnej

Od teraz klienci na wersji próbnej mogą wystawiać dokładnie takie same faktury jak klienci korzystający z pełnej wersji. Znak wodny WZÓR na dokumentach został usunięty. Użytkownicy mogą dzięki temu wystawiać dowolną ilość faktur które są automatyczne przesyłane do biura rachunkowego oraz kontrahenta. 

 • Panel klienta został przetłumaczony na angielski i rosyjski. Opcję zmiany języka można znaleźć w ustawieniach.

Zgodnie z sugestiami klientów aby ułatwić zagranicznym użytkownikom naszej platformy korzystanie z KonektoSmart, dodaliśmy nowe wersje językowe dla panelu i aplikacji klienta. Od teraz oba segmenty można wyświetlać po angielsku lub rosyjsku.

Zmiany wdrożone w listopadzie

październik 2020

 • OCR dokumentów – bezpłatne udostępnienie modułu OCR w wersji BETA do testowania i opiniowania.
 • Zmiany w module Faktury 
  • dodana możliwość jednoczesnego włączenia i wyłączenia modułu faktur wielu użytkownikom,
  • umieszczono przycisk dla klienta do powiadomienia biura o chęci skorzystania z pełnej wersji modułu,
  • dodano identyfikator podatkowy – Inny do wpisywania przy wystawianiu faktur dla firm spoza Unii Europejskiej.
Więcej informacji:

Zmiany wdrożone w październiku

wrzesień 2020

 • Przypisywanie klientów do pracowników biura – dodana opcja ograniczenia widoczności firm obsługiwanych przez biuro tylko do tych, które dany pracownik ma przypisane. Od biura zależy, czy opcja ta będzie włączona.
 • Aktywacja konta przez użytkownika – w panelu biura dodana możliwość szybkiej wysyłki liku aktywacyjnego i podgląd, do którego z klientów  link został wysłany oraz kto aktywował konto w systemie.
 • Logowanie do KonektoSync – wprowadzone logowanie imienne pracownika biura.
 • Dodawanie plików – możliwość dodawania plików danych z rozszerzeniem *.sta.
 • Synchronizacja danych z programu Optima – uwzględnione pobieranie kosztów i przychodów.
 • Panel główny pracownika biura – zmiana wyglądu panelu: 
  • widoczne są firmy przypisane do pracownika,
  • dodana zakładka Zestawienia, w której pracownik biura widzi przypisane do niego firmy.
 • Zmiany w module Faktury – dodane zostały opcje wymagane przez zmiany w przepisach:
  • kody GTU – do wyboru podczas wystawiania faktury,
  • generowanie pliku JPK_VAT.
Więcej informacji:

Zmiany wdrożone we wrześniu

sierpień 2020

 • Integracja z programem księgowym – dodana synchronizacja danych z programami księgowymi – Rewizor GT, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, Gratyfikant nexo, Wapro i Ognik
 • Dodawanie i pobieranie plików – biuro księgowe i jego klienci mogą: 
  • pobierać z systemu kilka dokumentów w jednym pliku PDF,
  • dodawać do systemu dokumenty o rozszerzeniu txt, csv i mt940.
 • Komunikacja z klientem – w mailu z dokumentami zostały zamieszczone dodatkowe informacje o tym, na jaki miesiąc i do jakiej kategorii dodany został dokument.
 • Utworzenie tabeli kontrolnej w zakładce Zestawienia – zawiera wszystkie zbiorcze dane zawarte w systemie – tabela do samodzielnego konfigurowania. 
 • Rozszerzenie dostępnych opcji:
  • W KonektoSync dodano możliwość pobierania danych o składkach ZUS z programu Optima.
  • dodano możliwość pobierania i wysyłania informacji o podatku PIT-8AR i VAT-9M.
  • W panelu głównym wyświetlony zostanie prefix, gdy biuro otrzyma nowe dokumenty od firmy, która ma przypisany prefix w systemie.
Więcej informacji:

Zmiany wdrożone w sierpniu – cz I

Zmiany wdrożone w sierpniu – cz II

lipiec 2020

 • Integracja z programem księgowym – dodana synchronizacja danych z programami księgowymi Ramzes i Enova365.
 • Ustawienia wysyłania wiadomości  – dodane pole mailowe dla pracownika, który chce używać innego maila, niż podany był przy rejestracji.
 • Wystawianie faktur
  • do formularza dodane pole z adresem e-mail kontrahenta, który nie jest  widoczny na wygenerowanej fakturze,
  • zmiana tekstu na wystawianej fakturze przy zwolnieniu z VAT,
  • możliwość wysłania przez klienta przypomnienia o niezapłaconej fakturze wraz z fakturą w załączniku.
 • Komunikacja z klientem 
  • dodana możliwość włączenia przesyłania kopii wiadomości do klientów na adres biura; 
  • zmieniona treść powiadomienia o dostarczeniu dokumentów.
 • Ulotka dla klientów biura – dodana w stopce na stronie KonektoSmart.
 • Przesyłanie dokumentów – rozszerzenie plików możliwych do przesłania o pliki formacie ddd (dane z tachografu) i iban.
 • Ustawienia danych firmy
  • pole prefix zwiększone do 20 znaków,
  • możliwość identyfikowania wspólników po numerze PESEL.
 • Terminy płatności – ustalenie terminów zapłaty podatków i składek ZUS z uwzględnieniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Więcej informacji:

Zmiany wdrożone w lipcu – część 1

Zmiany wdrożone w lipcu – część 2

czerwiec 2020

 • Informacje o firmie – dodany prefix przed nazwą firmy.
 • Informacje o zestawieniach – dodane sumy roczne w miesięcznych zestawieniach przesłanych klientowi e-mailem.
 • Przesyłanie zestawień – wprowadzona możliwość przesłania pojedynczych informacji o zatwierdzonych podatkach i składkach.
 • Globalne ustawienia KonektoSync – dodana opcja umożliwiająca ustawienie programu dla wszystkich firm z listy, z którego  mają być aktualizowane dane o składkach ZUS, podatkach i zestawieniach.
 • Integracja z programem księgowym – dodana synchronizacja danych z programami księgowymi Finka KPR i Super Księga Podatkowa.
 • Dokumenty firmy 
  • wprowadzone zróżnicowanie szarym kolorem dokumentów dodanych przez biuro;    
  • dodana opcja informacji kto i kiedy pobrał dokument; 
  • wprowadzona możliwość automatycznego informowania klienta o nowych dokumentach przesłanych przez biuro.
 • Wystawianie faktur – dodany nowy typ faktury VAT marża.
Więcej informacji:

Zmiany wdrożone w czerwcu

maj 2020

Zmiany dla klientów biur rachunkowych

 • Dokumenty 
  • na liście wprowadzona ikona informująca o zatwierdzeniu dokumentu przez biuro lub jego odrzuceniu; 
  • na liście dodana ikona z informacją o komentarzu dodanym przez biuro księgowe;
  • wprowadzona możliwość usuwania i pobierania pojedynczych dokumentów lub ich spakowanych pakietów;
  • dodana możliwość zmiany widoku dokumentów w aplikacji mobilnej;
  • wprowadzona możliwość dodawania dokumentów o rozszerzeniu xml.

Zmiany w panelu biura rachunkowego

 • Dokumenty 
  • zmieniony wygląd podglądu dokumentów i jego opcje;
  • dodana opcja przenoszenia dokumentu na inny miesiąc i usuwania go z tego samego poziomu;
  • wprowadzona możliwość zmiany statusu dokumentu z poziomu podglądu na “odrzucono”;  
  • na liście dodana możliwość usuwania i pobierania dokumentów;
  • z pozycji listy wprowadzona opcja osobnej lub grupowej zmiany typu dokumentów, statusu oraz przeniesienia ich na inny miesiąc;
  • na liście dodana informacja kto przesłał dokument – biuro czy klient;
  • na liście wprowadzona ikona informująca o zatwierdzeniu dokumentu przez biuro lub jego odrzuceniu; 
  • dodana opcja pozwalająca na zmianę widoku dokumentów z miniatur na listę.

Zmiany dla biura i dla klientów

 • Dokumenty
  • wprowadzona informacja o ilości dodawanych plików w danej kategorii i plików, których nie można przesłać;
  • dodany pasek postępu z informacją z liczbą  wysłanych dokumentów.
 • Wystawianie faktur – dodany przycisk umożliwiający rozliczenie całości, gdy wcześniej była wystawiona faktura proforma.
 • Chat z zespołem KonektoSmart – wprowadzony dodatkowy kanał komunikacyjny na stronie głównej i blogu.
Więcej informacji:

Zmiany wdrożone w maju

kwiecień 2020

 • Dodawanie dokumentów przez klienta
  • możliwość dodawania dokumentów do innego miesiąca niż aktualny i opisu dokumentu przy jego dodaniu;
  • możliwość dodawania dokumentów z różnych zakładek; 
  • dodane dodatkowe pole “typ” w dokumentach “Innych”;
  • wprowadzone nowe formaty przesyłanych plików dokumentów – pdf, doc, odt, xls, ods, jpg, jpeg, gif, png, tiff, zip.
 • Opcje dokumentów
  • dodany kalendarz zakresowy do filtrowania dokumentów i możliwość wyszukiwania dokumentu danego typu; 
  • możliwość usuwania tylko tych dokumentów, które klient sam dodał.
 • Link aktywacyjny – możliwość ponownego przesłania klientowi.
 • Dodawanie użytkownika – wprowadzona możliwość dodania użytkownika bez podania adresu e-mail.
 • Dodawanie dokumentów przez biuro księgowe 
  • możliwość przesyłania klientom dokumentów i dodawania do nich opisów;
  • opcja dodawania dokumentów na inny niż aktualny miesiąc;
  • dodane dodatkowe pole “typ” w dokumentach “Innych” z możliwością własnego definiowania typu.
 • Przenoszenie dokumentów – możliwość przenoszenia dokumentów do dowolnego miesiąca.
 • Widok dokumentów – dodany  widok listy dla dokumentów sprzedażowych i zakupowych.
 • Masowe akcje na dokumentach – możliwość zatwierdzania i usuwania grupowego dokumentów.
 • Wystawianie faktur – zmiana w generowaniu nazwy pliku dla faktur na numerfaktury nazwakontrahenta.pdf.
Więcej informacji:

Zmiany wdrożone w kwietniu