Samouczek dla klienta

Jeżeli jesteś klientem biura księgowego, które korzysta z platformy KonektoSmart, zapraszamy Cię do zapoznania się z jej funkcjami i obsługą.

Krok po kroku przeprowadzimy Cię przez kolejne opcje systemu, dla ułatwienia ilustrując zrzutami każdą czynność, jaką masz wykonać.

Spis treści:

Aktywacja konta klienta
Wystawianie faktur
Podatki w panelu klienta
Składki ZUS w panelu klienta
Zestawienia w panelu klienta
Panel klienta – wiadomości
Pulpit klienta
Ustawienia danych w panelu klienta
Kontakty klienta z biurem
Zmiana hasła
Resetowanie hasła