Funkcje platformy KonektoSmart

KonektoSmart to wiele funkcji w jednym systemie. Automatyzują one rutynowe zadania biura księgowego i jego klientów. Korzystanie z tych funkcji jest intuicyjne i proste. System umożliwia pracę zdalną biura.

Import danych z programów księgowych

KonektoSmart umożliwia automatyczne importowanie danych z wielu programów księgowych: Buchalter, Fakt, KPR Chudzikiewicza, Mała Księgowość RP, Optima, Rachmistrz, Raks, Reset2 Firma, Reset2 Księga, Super Księga Podatkowa, Symfonia, Finka, Wapro Fakir, Wapro Kaper, Ramzes, enova365, Rewizor GT, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, Gratyfikant nexo i Ognik.

Informacja o składkach ZUS, pobierana jest z programu Płatnik i Fakt.

Dane pobierane są z programu księgowego przez aplikację KonektoSync, która umożliwia szybkie przeprowadzenie importu. Aktualizacja danych dokonywana jest automatycznie lub ręcznie według preferencji użytkownika. Lista programów zsynchronizowanych z KonektoSmart jest systematycznie rozszerzana.

Import danych z programów księgowych

Elektroniczny obieg dokumentów

KonektoSmart usprawnia obieg dokumentów klient ↔ biuro. Do systemu można przesyłać zdjęcia oraz pliki dokumentów księgowych, kadrowych i organizacyjnych. System umożliwia ich porządkowanie, wyszukiwanie i oznaczenie tych, które zostały zaksięgowane lub zatwierdzone. Informacja o tym automatycznie jest uwidoczniona w panelu klienta.

Elektroniczny obieg dokumentów

Cyfrowe repozytorium dokumentów

KonektoSmart umożliwia gromadzenie dokumentów w określonych kategoriach i ich łatwe ich wyszukiwanie według różnych kryteriów: nazwy dokumentu, NIP-u, nazwy kontrahenta lub kwoty faktury.

OCR dokumentów

Bezpłatnie udostępniona została wersja BETA narzędzia w celu jego testowania i opiniowania. Każdy dokument wgrany na platformę jest automatycznie poddany obróbce cyfrowej – system odczytuje zawartość zdjęcia lub dokumentu zapisanego w formacie PDF i konwertuje odczytane dane do postaci edytowalnego pliku.

Informacje o składkach ZUS

W KonektoSmart dostępne są informacje o aktualnych i archiwalnych składkach ZUS, przedstawione w tabeli, w układzie miesięcznym. Składki ZUS mogą być automatycznie pobrane z programu księgowego przez KonektoSync lub dodane ręcznie. W każdej chwili dane można edytować w celu uzupełnienia i dokonania zmian lub usunąć.

Informacje o składkach ZUS

Informacje o podatkach

W KonektoSmart prezentowane są informacje o aktualnych i archiwalnych podatkach. Dane przedstawione są w tabeli, w układzie miesięcznym, na wybrany rok. Podatki mogą być pobrane z programu księgowego przez KonektoSync, lub dodane ręcznie. Dane można edytować i uzupełniać, dokonywać w nich zmian lub usunąć. Do klienta można przesyłać pojedynczy podatek lub zestawienie za wybrany okres.

Informacje o podatkach

Dostęp do danych 24/7

Biuro księgowe i klient mają stały i nieograniczony dostęp do aktualnych i archiwalnych danych o składkach ZUS, podatkach i bilansach. Informacje te, dostępne są w systemie przez 7 dni w tygodni u i 24 godziny na dobę.

Dostęp do danych 24/7

Automatyczne przesyłanie zestawień

Z systemu automatycznie przesyłane są informacje o składkach ZUS, podatkach i bilansach. Klient otrzymuje e-mail z wybranym zestawieniem podatków i składek ZUS. Po wysłaniu danych i ich zatwierdzeniu informacja jest również dostępna w aplikacji mobilnej na androidzie i w przeglądarce w panelu klienta.

Komunikacja z klientem

KonektoSmart umożliwia przesyłanie indywidualnych oraz grupowych wiadomości i powiadomień przez panel systemu i pocztę e-mail. Po przesłaniu wiadomości, w systemie wyświetlana jest informacja zwrotna o dacie i godzinie jej odczytania.

wiadomości KonektoSmart
Komunikacja z klientem

Automatyczne powiadomienia

Z KonektoSmart automatycznie wysyłane są do klientów powiadomienia o terminach opłat i dostarczenia dokumentów.

Automatyczne powiadomienia

Wystawianie i przesyłanie faktur

System KonektoSmart ma dodatkowy moduł umożliwiający wystawianie różnego rodzaju faktur. Po wystawieniu faktury automatycznie przesyłane są do kontrahentów i do księgowości, z informacją zwrotną czy zostały zaksięgowane.

Eksport faktur do pliku JPK

Biura, których klienci używają dodatkowego modułu do generowania i przesyłania faktur, mogą pobierać wystawione faktury sprzedaży do formatu pliku JPK_FA i JPK_VAT.

Wyświetlanie logo biura księgowego

Klienci biura zamiast logo KonektoSmart, widzą w aplikacji mobilnej, na stronie logowania oraz w systemie na platformie WWW logo swojego biura księgowego.

Wypróbuj za darmo przez miesiąc!

Wejdź na http://konektosmart.pl/ i skorzystaj z darmowego okresu testowego. Bez zobowiązań czy ukrytych kosztów, w każdej chwili możesz zrezygnować.