Kategorie
Biuro Rachunkowe KonektoSmart - POMOC

Podatki

Po wybraniu w panelu bocznym Firmy, drugą zakładką są Podatki. Dowiedz się jakie dane są w tej zakładce i w jaki sposób możesz ręcznie wprowadzić podatki. Omawiamy każde pole, które należy uzupełnić i wskazujemy jak przesłać informację o podatkach klientowi.

Opis zakładki – Podatki

W zakładce prezentowane są informacje o aktualnych i archiwalnych podatkach. Dane przedstawione są w tabeli, w układzie miesięcznym, na rok wybrany ikoną kalendarza. Podatki mogą być pobrane z programu księgowego przez KonektoSync, lub dodane ręcznie, przyciskiem Dodaj podatek.

W kolumnie Rodzaj podatku generowane są ikony: D – deklaracja, K – korekta, Z – zaliczka, P – prognoza, I – inny typ rozliczenia. Ikona ołówka oznacza, że podatek został wprowadzony ręcznie, a jeżeli brak tej ikony – podatek został automatycznie pobrany przez KonektoSync.

W kolumnie Data wysłania pojawia sie informacja ze szczegółową datą i godziną. Po najechaniu kursorem na tę datę wyświetli się informacja w dymku, kto przekazał zestawienie podatku do klienta. Jeżeli zestawienie nie jest przesłane to pole daty jest puste, a przed nim widoczna jest ikona Niezatwierdzona podatek

Zakładka Podatki
Rys. 1. Zakładka Podatki

Ręczne dodawanie podatku

Z panelu bocznego wybierz Firmy [1] i przyciskiem Dodaj podatek [2] otwórz formularz Dodaj podatek

Dodawanie podatku
Rys. 2. Dodawanie podatku
Formularz dodawania podatku
Rys. 3. Formularz dodawania podatku

W polu Rodzaj podatku [3] z listy rozwijanej wybierz jaki podatek chcesz wprowadzić;

Wybór rodzaju podatku
Rys. 4. Wybór rodzaju podatku

W polu Kwota wpisz kwotę należnego podatku;

W polu Typ rozliczenia [4] z rozwijanej listy wybierz czy wprowadzany podatek to deklaracja, korekta, zaliczka, prognoza lub inny typ rozliczenia. Wybór tych opcji wygeneruje odpowiednią ikonę na stronie głównej w tabeli zestawienia;

Wybór typu rozliczenia
Rys. 5. Wybór typu rozliczenia

W polu Okres rozliczenia [5] z kalendarza systemowego wybierz rok i miesiąc, którego dotyczy podatek;

Wybór okresu rozliczenia
Rys. 6. Wybór okresu rozliczenia

W polu Termin płatności [6] z kalendarza systemowego wybierz określoną datę płatności podatku;

Wybór terminu płatności
Rys. 7. Wybór terminu płatności

W polu Płatnik [9] z listy rozwijanej wybierz kto jest płatnikiem wprowadzanego podatku – ta opcja dostępna jest wtedy, gdy podatek dotyczy firmy innej niż jednoosobowa działalność gospodarcza. W przypadku Spółki możliwe jest przypisanie podatku wybranemu z listy wspólnikowi (wcześniej należy dodać użytkownika z rolą wspólnika w firmie – zakładka Użytkownicy);

Płatnik
Rys. 8. Płatnik
Płatnik
Rys. 8a. Płatnik

W polu Komentarz dla klienta opcjonalnie możesz wpisać tekst informacyjny o tym podatku, jaki ma być przekazany klientowi. Wpisany komentarz pojawi się na stronie głównej w tabeli zestawienia i będzie widoczny w aplikacji mobilnej i www klienta;

W tym samym formularzu możesz dodać jednocześnie kilka składek, klikając przycisk + [7]

Wprowadzone dane zatwierdź przyciskiem Dodaj [8].

Dodawanie kilku podatków
Rys. 9. Dodawanie kilku podatków

Edytowanie, usuwanie i przesyłanie danych

W każdej chwili dane możesz edytować w celu uzupełnienia i dokonania zmian lub usunąć ikonami Edytuj podatek [10] i Usuń podatek [11] z prawej strony tabeli na stronie głównej z miesięcznymi zestawieniami podatków.

Edycja podatku
Rys. 10. Edycja podatku
Formularz edycji podatku
Rys. 10a. Formularz edycji podatku
Usuwanie podatku
Rys. 10b. Usuwanie podatku

Czynność usuwania danych każdorazowo musisz potwierdzić przyciskiem Usuń [12], aby zapobiec przypadkowemu ich usunięciu.

Potwierdzenie usunięcia podatku
Rys. 11. Potwierdzenie usunięcia podatku

Jeżeli wprowadzone podatki ma widzieć klient, zmiany musisz zatwierdzić przyciskiem Zatwierdź dane [13].

Zatwierdzenie danych
Rys. 12. Zatwierdzenie danych

Po wciśnięciu przycisku Zatwierdzenie danych pojawi się okno dialogowe, w którym możesz wybrać – czy mają być zatwierdzone wszystkie dane, czy tylko za wybrany miesiąc. W tym miejscu możesz zaznaczyć również, czy dane mają być przesłane klientowi [14]. Wysyłka zestawień jest możliwa po włączeniu kanałów komunikacyjnych w Ustawieniach głównych Biura Rachunkowego i w Ustawieniach klienta.

Zatwierdzenie i wysyłanie zestawienia
Rys. 13a. Zatwierdzenie i wysyłanie zestawienia

Wybrane opcje potwierdź przyciskiem Zatwierdź [15].

Zatwierdzenie i wysyłanie zestawienia
Rys. 13b. Zatwierdzenie i wysyłanie zestawienia

Dopóki dane nie zostaną zatwierdzone, na stronie głównej w tabeli  widoczna będzie ikona Niezatwierdzony podatek. Po wysłaniu danych w tym miejscu pojawi się data i godzina przekazania klientowi danych. 

Potwierdzenie wysyłania zestawienia
Rys. 14. Potwierdzenie wysyłania zestawienia

Klient otrzyma e-maila z zestawieniem. Po wysłaniu danych i ich zatwierdzeniu informacja będzie również dostępna w aplikacji mobilnej na androidzie i w przeglądarce www – panel klienta.

Zestawienie przesłane do klienta
Rys. 15. Zestawienie przesłane do klienta
Informacja w aplikacji mobilnej
Rys. 15a. Informacja w aplikacji mobilnej
Informacja w panelu klienta – przeglądarka www
Rys. 15b. Informacja w panelu klienta – przeglądarka www

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

5 + one =