Kategorie
Biuro Rachunkowe - pomoc O KonektoSmart

Konfiguracja importu XML w programie Wapro

Dokumenty wyeksportowane z KonektoSmart do programu Wapro, będą się standardowo porządkowały w kolumnie 7 i 10 KPiR. Aby umożliwić import do pozostałych kolumn, należy odpowiednio skonfigurować narzędzie importu w programie Wapro.

Należy zacząć od utworzenia nowego importera w programie Wapro, wchodząc w Narzędzia->Import dokumentów.
Po kliknięciu „Dodaj”, pokazuje się okno w którym wpisujemy nazwę importera np. KonektoSmart XML. Następnie wybieramy typ – Wapro XML i zapisujemy, a następnie klikamy „Konfiguracja”.

Z listy wybieramy „Faktura zakupu”, a następnie klikamy ikonkę zębatek.

Uzupełniamy warunek dla poszczególnych kolumn, wpisując w „Pole1-dokumentu” numer kolumny.

Po uzupełnieniu warunków dla interesujących nas kolumn, klikamy „Zapisz”.

Po przejściu do panelu biura w KonektoSmart, można dla dowolnej faktury zakupowej uzupełnić kwotę w zakładce „Wydatki”, poprzez kliknięcie w symbol strzałki w polu z kwotą.

Po zaimportowaniu takiego dokumentu do Wapro, powinien on zostać prawidłowo przyporządkowany do odpowiedniej kolumny KPiR.

Możliwość komentowania została wyłączona.