Kategorie
Biuro Rachunkowe KonektoSmart - POMOC

Składki ZUS

Po wybraniu w panelu bocznym Firmy, pierwszą zakładką są Składki ZUS. Dowiedz się jakie dane są w tej zakładce i w jaki sposób możesz ręcznie wprowadzić składki ZUS. Omawiamy każde pole, które należy uzupełnić i wskazujemy jak przesłać informację o składkach klientowi.

Opis zakładki – Składki ZUS

W zakładce prezentowane są informacje o aktualnych i archiwalnych składkach ZUS. Dane przedstawione są w tabeli, w układzie miesięcznym, na rok wybrany ikoną kalendarza. (patrz Rys. 1. Składki ZUS) Składki mogą być pobrane z programu księgowego przez KonektoSync lub dodane ręcznie przyciskiem Dodaj składkę.

W kolumnie Składka za okres generowane są ikony: D- deklaracja składki ZUS, K – korekta składki ZUS. Ikona ołówka oznacza, że składka została wprowadzona ręcznie, a jeżeli brak tej ikony – składka została automatycznie pobrana przez KonektoSync. 

W kolumnie Data wysłania pojawia się informacja ze szczegółową datą i godziną. Po najechaniu kursorem na tę datę wyświetli się informacja w dymku, kto wysłał zestawienie składek do klienta. Jeżeli zestawienie nie jest przesłane to pole daty jest puste, a przed nim widoczna jest ikona Niezatwierdzona składka ZUS

Ręczne dodawanie składek ZUS

Z panelu bocznego wybierz Firmy [1] i przyciskiem Dodaj składkę [2] otwórz formularz Dodaj składkę ZUS.

Składki ZUS
Rys. 1. Składki ZUS

W polu Kwota wpisz kwotę składki – kwota musi być liczbą z maksymalnie ośmioma cyframi przed i dwiema cyframi po przecinku;

Dodawanie składki ZUS
Rys. 2. Dodawanie składki ZUS

W polu Typ rozliczenia [3] z rozwijanej listy wybierz czy wprowadzana składka to deklaracja lub korekta. Wybór tych opcji wygeneruje odpowiednią ikonę D lub K na stronie głównej w tabeli zestawienia;

Typ rozliczenia
Rys. 3. Typ rozliczenia

W polu Okres rozliczenia [4] z kalendarza systemowego wybierz rok i miesiąc, którego dotyczy składka;

Okres rozliczenia
Rys. 4. Okres rozliczenia

W polu Termin płatności [5] z kalendarza systemowego wybierz określoną datę płatności składki do ZUS;

Termin płatności
Rys. 5. Termin płatności

W polu Płatnik [8] z listy rozwijanej wybierz kto jest płatnikiem wprowadzanej składki ZUS – ta opcja dostępna jest wtedy, gdy składka ZUS dotyczy firmy innej niż jednoosobowa działalność gospodarcza. W przypadku Spółki możliwe jest przypisanie składki ZUS wybranemu z listy wspólnikowi (wcześniej należy dodać użytkownika z rolą wspólnika w firmie – zakładka Użytkownicy);

Płatnik
Rys. 6. Płatnik
Płatnik
Rys. 6a. Płatnik

W polu Komentarz dla klienta opcjonalnie możesz wpisać tekst informacyjny o tej składce, jaki ma być przekazany klientowi. Wpisany komentarz pojawi się na stronie głównej w tabeli zestawienia i będzie widoczny w aplikacji mobilnej i www klienta;

W tym samym formularzu możesz dodać jednocześnie kilka składek, klikając przycisk +

Wprowadzone dane zatwierdź przyciskiem Dodaj [7].

Dodawanie kilku składek
Rys. 7. Dodawanie kilku składek

Edytowanie, usuwanie i przesyłanie danych

W każdej chwili dane możesz edytować w celu uzupełnienia i dokonania zmian, lub usunąć ikonami Edytuj składkę [9] i Usuń składkę [10] z prawej strony tabeli, na stronie głównej z miesięcznymi zestawieniami składek. 

Edytowanie i usuwanie składki
Rys. 8. Edytowanie i usuwanie składki
Edytowanie i usuwanie składki
Rys. 8a. Edytowanie i usuwanie składki
Edytowanie i usuwanie składki
Rys. 8b. Edytowanie i usuwanie składki

Czynność usuwania składki każdorazowo musisz potwierdzić przyciskiem Usuń [11], aby nie usunąć danych przypadkowo. 

Potwierdzenie usunięcia składki
Rys. 9. Potwierdzenie usunięcia składki

Jeżeli wprowadzone składki ZUS ma widzieć klient, zmiany musisz zatwierdzić przyciskiem Zatwierdź dane [12].

Zatwierdzanie danych
Rys. 10. Zatwierdzanie danych

Po wciśnięciu przycisku Zatwierdzenie danych pojawi się okno dialogowe, w którym możesz wybrać – czy mają być zatwierdzone wszystkie dane, czy tylko za wybrany miesiąc . W tym miejscu możesz zaznaczyć również, czy dane mają być przesłane klientowi [13]. Wysyłka zestawień jest możliwa po włączeniu kanałów komunikacyjnych w Ustawieniach głównych Biura Rachunkowego i w Ustawieniach klienta.

Zatwierdzanie i przesyłanie danych
Rys. 11. Zatwierdzanie i przesyłanie danych

Wybrane opcje potwierdź przyciskiem Zatwierdź [14].

Zatwierdzanie i przesyłanie danych
Rys. 11a. Zatwierdzanie i przesyłanie danych

Dopóki nie zostaną one zatwierdzone, na stronie głównej w tabeli  widoczna będzie ikona Niezatwierdzona składka ZUS. Po wysłaniu danych w tym miejscu pojawi się data i godzina przekazania klientowi danych. 

Przesłanie składki ZUS
Rys. 12. Przesłanie składki ZUS

Klient otrzyma e-maila z zestawieniem. Po wysłaniu danych i ich zatwierdzeniu informacja będzie również dostępna w aplikacji mobilnej na androidzie i w przeglądarce www – panel klienta.

Rys. 13. Informacja przesłana do klienta
Rys. 13a. Informacja w aplikacji mobilnej
Rys. 13b. Informacja w panelu klienta – przeglądarka www

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

14 − two =