Kategorie
Biuro Rachunkowe KonektoSmart - POMOC

Zestawienia

Po wybraniu w panelu bocznym Firmy, trzecią zakładką są Zestawienia. Dowiedz się jakie dane są w tej zakładce i w jaki sposób możesz ręcznie wprowadzić zestawienia przychodów i kosztów. Omawiamy każde pole, które należy uzupełnić i wskazujemy jak przesłać zestawienia klientowi.

Opis zakładki – Zestawienia

W zakładce prezentowane są informacje o aktualnych i archiwalnych zestawieniach przychodów, kosztów i zysku lub straty. Dane przedstawione są w tabeli, w układzie miesięcznym, na rok wybrany ikoną kalendarza. Zestawienia mogą być pobrane z programu księgowego przez KonektoSync, lub dodane ręcznie, przyciskiem Dodaj zestawienie.

Każda kolumna kwotowa zestawień w tabeli głównej jest podsumowana, na bieżąco wskazując klientowi stan księgowy prezentujący przychody i koszty jego firmy. Jest to odzwierciedlenie stanu księgowego w chwili synchronizacji danych.

Jeżeli dane są pobierane przez KonektoSync w zestawieniu przy miesiącu nie ma ikony, natomiast przy danych wprowadzanych ręcznie pojawi się ikona ołówka.

Ręczne dodawanie zestawień

W panelu bocznym wybierz Firmy [1] i przyciskiem Dodaj zestawienie [2] otwórz formularz Dodaj zestawienie

Dodawanie zestawienia
Rys. 1. Dodawanie zestawienia

W polu Kwota przychodu wpisz przychód – kwota musi być liczbą nieujemną z maksymalnie ośmioma cyframi przed i dwiema cyframi po przecinku;

W polu Kwota kosztów wpisz koszty – kwota musi być liczbą nieujemną z maksymalnie ośmioma cyframi przed i dwiema cyframi po przecinku;

W polu Okres rozliczenia z kalendarza systemowego wybierz rok i miesiąc, którego dotyczy zestawienie [3];

Wybór okresu do zestawienia
Rys. 2. Wybór okresu do zestawienia

W polu Komentarz dla klienta opcjonalnie możesz wpisać tekst informacyjny o tym zestawieniu, jaki ma być przekazany klientowi. Wpisany komentarz pojawi się na stronie głównej w tabeli zestawienia;

Wprowadzone dane zatwierdź przyciskiem Dodaj [4].

Zatwierdzenie dodanego zestawienia
Rys. 3. Zatwierdzenie dodanego zestawienia

Edytowanie, usuwanie i przesyłanie danych

W każdej chwili dane możesz edytować w celu uzupełnienia i dokonania zmian lub usunąć ikonami Edytuj zestawienie [5] i Usuń zestawienie [6] z prawej strony tabeli na stronie głównej z miesięcznymi zestawieniami.

Edycja danych w zestawieniu
Rys. 4. Edycja danych w zestawieniu
Edycja danych w zestawieniu
Rys. 4a. Edycja danych w zestawieniu
Usuwanie zestawienia
Rys. 5. Usuwanie zestawienia

Czynność usuwania zestawienia każdorazowo musisz potwierdzić przyciskiem Usuń [7], aby nie usunąć danych przypadkowo.

Potwierdzenie usunięcia zestawienia
Rys. 5a. Potwierdzenie usunięcia zestawienia

Jeżeli wprowadzone składki ZUS ma widzieć klient, zmiany musisz zatwierdzić przyciskiem Zatwierdź dane [8].

Zatwierdzanie danych
Rys. 6. Zatwierdzanie danych

Po wciśnięciu przycisku Zatwierdzenie danych pojawi się okno dialogowe, w którym możesz wybrać – czy mają być zatwierdzone wszystkie dane, czy tylko za wybrany miesiąc. W tym miejscu możesz zaznaczyć również, czy dane mają być przesłane klientowi [9]. Wysyłka zestawień jest możliwa po włączeniu kanałów komunikacyjnych w Ustawieniach głównych Biura Rachunkowego i w Ustawieniach klienta.

Zatwierdzanie i przesyłanie danych
Rys. 7. Zatwierdzanie i przesyłanie danych

Wybrane ustawienia zatwierdzenia danych i ich przesłania do klienta potwierdź przyciskiem Zatwierdź [10].

Zatwierdzanie i przesyłanie danych
Rys. 7a. Zatwierdzanie i przesyłanie danych

Dopóki nie zostaną one zatwierdzone, na stronie głównej w tabeli  widoczna będzie ikona Niezatwierdzone zestawienie. Po wysłaniu danych w tym miejscu pojawi się data i godzina przekazania klientowi danych. 

Przesłanie zestawienia
Rys. 8. Przesłanie zestawienia

Klient otrzyma e-maila z zestawieniem. Po wysłaniu danych i ich zatwierdzeniu informacja będzie również dostępna w aplikacji mobilnej na androidzie i w przeglądarce www – panel klienta.

Informacja przesłana do klienta
Rys. 9. Informacja przesłana do klienta
Informacja w aplikacji mobilnej
Rys. 9a. Informacja w aplikacji mobilnej
Informacja w panelu klienta – przeglądarka www
Rys. 9b. Informacja w panelu klienta – przeglądarka www

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

5 × five =