Kategorie
O KonektoSmart

Certyfikat „Nowoczesne biuro rachunkowe”

Certyfikat ten został stworzony, aby wyróżnić biura księgowe i firmy związane z branżą księgową i podkreślić ich rolę w budowaniu nowoczesnego wizerunku księgowości.

Na co składa się certyfikat?

Każda firma, która spełni warunki, otrzyma email z certyfikatem, który można wydrukować, a który poświadcza o tym, że dana firma otrzymała wyróżnienie „Nowoczesne biuro rachunkowe„. Można również pobrać znak graficzny do umieszczenia na stronie internetowej czy własnych materiałach, a także gotowe grafiki przygotowane pod platformę Facebook oraz Instagram.

Wizualizacja wydrukowanego Certyfikatu

Jak zdobyć certyfikat?

Certyfikat otrzymują firmy, które spełniają warunki opisane w regulaminie.

Firmy te weryfikowane są przez zespół KonektoSmart, a po weryfikacji firma otrzymuje email z informacją o przyznaniu wyróżnienia i materiałami do pobrania. Certyfikat jest ważny do momentu aż dana firma przestanie spełniać kryteria jego przyznawania.

Chcemy, aby każda firma rozwijająca się wraz z KonektoSmart, mogła z dumą prezentować swoim klientom i kontrahentom nowoczesne i innowacyjne podejście do biznesu.

Regulamin programu “Nowoczesne biuro księgowe”.

Warunki przystąpienia do programu

§1
1) Certyfikat przyznawany jest podmiotom gospodarczym, które spełniają poniższe warunki:

a) są zarejestrowane na platformie KonektoSmart minimum 5 miesięcy wliczając okres próbny
b) posiadają w systemie minimum 5 aktywnych firm
c) nie zalegają z opłatami za korzystanie z platformy
d) ich konto nie jest zablokowane

2) O przyznaniu certyfikatu decyduje właściciel platformy wraz ze współpracownikami. Będą oni regularnie sprawdzać, które firmy spełniają warunek i przyznawać im certyfikaty. Firma, która nie otrzymała informacji o certyfikacie, a uważa, że spełnia warunki, może zgłosić to poprzez wiadomość email na adres kontakt@konektosmart.pl.

3) Udział w programie jest nieobowiązkowy, nawet po zakwalifikowaniu się do niego i otrzymaniu wiadomości z certyfikatem nie ma konieczności korzystania z niego.

Korzyści z przystąpienia do programu

§2

  1. Firma, która spełni warunki programu otrzyma mailowo:
  1. Certyfikat do pobrania w formie pliku pdf
  2. znak graficzny “Nowoczesne biuro księgowe” wraz z wytycznymi jego użytkowania
  3. materiały graficzne przygotowane pod social media
  4. unikatowy link, które będą przekierowywać do strony z certyfikatem, aby osoby z zewnątrz mogły zweryfikować jego aktualność

Opłaty

§3

  1. Udział w programie jest bezpłatny i nie wiąże się z żadnymi kosztami po stronie firmy otrzymującej certyfikat.

Okres ważności 

§4

  1. Program jest bezterminowy, ale każda firma biorąca w nim udział będzie raz dziennie automatycznie sprawdzana pod kątem spełnienia jego warunków.

2. Jeśli firma przestanie spełniać warunki programu, po kliknięciu na unikatowy link użytkownik zobaczy informację o tym, że firma nie bierze już udziału w programie.


3. Jeśli firma zostanie zablokowana w systemie z powodu niespełnienia warunków korzystania z platformy KonektoSmart, udział w programie  “Nowoczesne biuro księgowe” również będzie zawieszony. Po odblokowaniu firmy w KonektoSmart certyfikat zostanie znów aktywowany, jeśli firma nadal będzie spełniać warunki programu.

Reklamacje

§5

  1. Ewentualne uwagi i reklamacje co do programu można zgłaszać poprzez email: kontakt@konektosmart.pl. Zostaną one rozpatrzone w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

dwa × dwa =