Kategorie
Biuro Rachunkowe - pomoc Samouczek KonektoSmart

Dodawanie pracowników biura

W KonektoSmart masz możliwość dodania kont pracownikom biura, aby mogli logować się do systemu oraz nadania im uprawnień.

W zakładce „Pracownicy” (1), znajduje się lista wszystkich pracowników dodanych do systemu z informacjami o adresie email, roli, aktywności czy ilości przypisanych firm.

W prawym górnym rogu znajduje się przycisk „Dodaj Pracownika„(3).
Po jego kliknięciu pojawią się pola do uzupełnienia. Oprócz podstawowych danych możesz wybrać również rolę „Administrator” oraz „Pracownik„. Pierwsza rola daje dostęp do ustawień całego panelu, druga ogranicza dostęp wyłącznie do ustawień firm i osobistego konta pracownika.

Panel pracownika z uprawnieniami „pracownik biura”.

Możemy również ustawić, aby pracownicy widzieli tylko przypisane do nich firmy (2) , a nie wszystkie znajdujące się w systemie.
W tym artykule opisane jest jak to zrobić:

Po dodaniu pracownika otrzyma on email do ustawienia hasła:

Konto pracownika można usunąć lub dezaktywować w ustawieniach pracownika klikając na przełącznik „Aktywny„. Spowoduje to zablokowanie możliwości logowania dla pracownika, ale nie usunie jego konta.

Dodanie pracowników i przypisanie do nich firm pozwoli lepiej zorganizować pracę biura i usprawni kontakty z klientami.