Kategorie
Co nowego w KonektoSmart O KonektoSmart

Co nowego w KonektoSmart?Czerwiec/lipiec 2021

Z tego artykułu dowiesz się jakie nowości pojawiły się niedawno w systemie i jak korzystać z nowych funkcjonalności.

Możliwość konfiguracji własnego serwera SMTP do wysyłki poczty dla wystawiających faktury

Klient biura, który wystawia faktury w KonektoSmart i wysyła je do swoich kontrahentów i biura może ustawić sobie wysyłkę z własnego serwera pocztowego. Opcja jest dostępna po przejściu do zakładki „Ustawienia” w panelu klienta.

Faktura do paragonu

Podczas wystawiania faktury można wybrać z listy typ „Faktura do paragonu„. Dla tego typu faktur ustawiona jest osobna numeracja automatyczna i ma domyślnie wybrane oznaczenie “FP” w ewidencji sprzedaży (dowód sprzedaży).

Możliwość wyboru 45 dni jako datę płatności

Na liście „Termin zapłaty” podczas wystawiania faktury dostępny jest teraz również termin „45 dni„.

Wybór rodzaju daty podczas wystawiania faktury

Przy wyborze daty sprzedaży można rozwinąć listę i wybrać wśród różnych opcji.

Metoda kasowa

Po wejściu w Ustawienia i wyborze sekcji „Moje dane„, można zaznaczyć checkbox „Metoda kasowa„. Gdy jest zaznaczony, przy wystawianiu faktury pojawi się adnotacja.

Uwzględnienie w fakturach korygujących zapłaty za fakturę korygowaną

Faktury w języku obcym

Do tej pory podczas wystawiania faktury można było wybrać opcję dwujęzycznej, od teraz można wybrać również wystawienie faktury w jednym języku, bez polskich odpowiedników.

Przenoszenie daty płatności przy wystawianiu podobnej faktury

Przy wystawianiu nowej faktury na podstawie już istniejącej korzystając z opcji „wystaw podobną„, termin płatności będzie taki sam jak przy poprzedniej fakturze np.14 dni.

Możliwość przeliczania kwoty brutto na netto po wpisaniu kwoty brutto (OCR)

W podglądzie dokumentu w panelu biura wpisując kwotę brutto w zakładce VAT, automatycznie wyliczy się kwota VAT i kwota netto.

Co dalej?

Obecnie pracujemy nad poprawkami w fakturach zaliczkowych i końcowych, dodawaniem konta do przelewu dla osób na karcie podatkowej, importem faktur do Rewizora oraz nad wystawianiem faktur cyklicznych.