Kategorie
Biuro Rachunkowe - pomoc KonektoSync Samouczek KonektoSmart

Ustawienia automatycznej aktualizacji w KonektoSync

Po uruchomieniu programu KonektoSync, możemy ustawić automatyczną aktualizację danych o zestawieniach, podatkach i składkach ZUS – wprowadziliśmy również dodatkowe ustawienia, aby móc ustawić zatwierdzanie każdego typu danych osobno.

Po otwarciu programu KonektoSync i wejściu w zakładkę „Aktualizacja danych” wybieramy opcję „Automatyczna„. Można tu ustawić aktualizację wybierając poszczególne typy danych, osobno daliśmy możliwość ich zatwierdzania. Od teraz dane aktualizować będą się na bieżąco, zawsze, gdy system wykryje zmiany. Aby zatwierdzić zaktualizowane dane, można wybrać opcję „Zatwierdzaj dane przy każdej aktualizacji” lub ustawić własne daty.

Po wybraniu opcji „Ustaw własne daty zatwierdzania danych” i kliknięciu „Dodaj” , pojawi się w tabeli dodatkowy wiersz. Można wybrać typ danych, dzień miesiąca i godzinę zatwierdzania. Domyślnie ustawione są daty i godziny dla wszystkich typów danych.

Ustawienia można usuwać, klikając w wiersz, a następnie w przycisk „Usuń wybrane pozycje z listy„. Po wprowadzeniu ustawień należy kliknąć „Zatwierdź”, aby zapisać zmiany.