Kategorie
O KonektoSmart

Wyłączanie informacji o fakturze za usługi księgowe

Jeśli na pulpicie klienta pojawi się informacja o fakturze od biura, można wyłączyć ją na dwa sposoby.

Pierwszy, poprzez ustawienie w panelu biura w zakładce „Zestawienia” w kolumnie „Płatności za usługi księgowe” daty wpływu za fakturę. Dzięki temu, jeśli ustawione są przypomnienia o fakturze, ich wysyłka również zostanie anulowana.

Drugi sposób, to włączona opcja „Wyłączaj informacje na pulpicie klienta, jeśli klient rozliczy fakturę„, która znajduje się w ustawieniach komunikacji z klientem. Dzięki niej, informacje o fakturach znikają z pulpitu klienta jak tylko rozliczy on fakturę.
Można wyłączyć tę opcję, wtedy rozliczenia po stronie klienta nie będą miały wpływu na informacje o fakturach na jego pulpicie.


Ważne: rozliczenie faktury przez klienta nie wpływa na uzupełnienie danych w tabeli Zestawienia w kolumnie „Płatności za usługi księgowe„, ani na wstrzymanie wysyłki przypomnień o zapłacie za usługi księgowe.
Jeśli biuro dezaktywuje opcję „Wyłączaj informacje na pulpicie klienta, jeśli klient rozliczy fakturę”, a nie zaznaczało na bieżąco w tabeli informacji o zapłacie faktury przez klienta, na pulpitach klientów ponownie pojawią się informacje o zaległych fakturach.