Kategorie
Co nowego w KonektoSmart O KonektoSmart

Co nowego w KonektoSmart? Marzec 2023

Poniżej przedstawiamy nowości, które wdrożyliśmy w ostatnim czasie w KonektoSmart:

1. Uruchamianie OCR na żądanie (Panel biura księgowego)

Jeśli dodany dokument z jakiegoś powodu nie został poddany digitalizacji, można uruchomić ją ręcznie.

  • w panelu biura wchodzimy w dokumenty danej firmy
  • zaznaczamy dokumenty, które zostały gorzej odczytane
  • klikamy trzy kropki i wybieramy „Prześlij do digitalizacji

    Ważne: Faktury zatwierdzone, nie będą poddawane ponownej digitalizacji.

2. Dodanie stawek ryczałtu w formularzu OCR

Jeżeli forma prowadzenia działalności firmy jest ustawiona jako ryczałt, zamiast kolumn KPiR w formularzu OCR można uzupełnić stawki ryczałtu. Uzupełnione kwoty uwzględniane są przy eksporcie do programów księgowych.

3. Eksport dokumentów zakupu/sprzedaży do xls w panelu biura księgowego

Dodaliśmy możliwość wyeksportowania do pliku xls faktur zarówno zakupowych jak i sprzedażowych. Dotychczas była możliwość wyeksportowania faktur wyłącznie wystawionych w module faktur.

4. Powiadomienia push o zestawieniach, podatkach i składkach ZUS

Dodaliśmy możliwość wysyłania powiadomień Push, również w przypadku wysyłki zestawień. Można je ustawić identycznie jak w przypadku podatków i składek ZUS.

5. Dodanie kolumny w panelu biura księgowego sprzedaż – data wysłania przez klienta

Po wejściu w dokumenty danej firmy w zakładkę „Sprzedaż„, dodaliśmy nowa kolumnę „Data wysłania przez klienta„.

6. Otwieranie faktur wystawionych w module faktur w nowym oknie w panelu klienta

7. Dodanie języka ukraińskiego do systemu

8. Dodanie języka niemieckiego do systemu

9. Wyłączenie opcji pokazywania na pulpicie klienta informacji o fakturze od biura

10. Powiadomienie klienta o dokumentach, w przypadku dodawania faktury od biura do panelu klienta

Podczas dodawania faktury od biura do panelu klienta, można teraz zaznaczyć opcję „Powiadom klienta o dokumentach”, dzięki temu dostanie on informację o nowej fakturze.