Kategorie
O KonektoSmart

Automatyczne dodawanie faktur za usługi księgowe do panelu klienta

Biura księgowe, mogą po wystawieniu klientom faktur za usługi księgowe, od razu przesłać je do ich panelu.

Aby to zrobić należy:

  • Dodać swoje biuro jako firmę w panelu biura
  • Wystawić fakturę w module faktur i wysłać do biura lub dodać do swojej firmy dokumenty
  • W panelu biura wejść w dokumenty swojej firmy (biuro oznaczone jest na liście firm literką „B” obok numeru NIP)
  • Zatwierdzić wystawione/dodane dokumenty

Dokumenty, które system wykrył jako możliwe do dodania do panelu biura, są oznaczone szarą ikonką, a dodatkowo nad tabelą z dokumentami widoczna jest informacja z ilością faktur.

  • Kliknąć „Dodaj do panelu klienta„, aby przesłać wszystkie faktury, lub zaznaczyć wybrane dokumenty (przycisk nie jest widoczny, jeśli nie ma na liście faktury, która może zostać dodana do panelu klienta)
Kliknięcie opcji „Dodaj do panelu klienta” dodaje wszystkie faktury w których występuje NIP biura i NIP firmy klienta biura
Widok po zaznaczeniu jednej lub wielu faktur
  • Po dodaniu na dole pojawi się komunikat z liczbą poprawnie dodanych dokumentów
  • Faktury dodane do panelu klienta, będą oznaczone zieloną ikonką

Ważne! Jeśli dodana do panelu klienta faktura zostanie po stronie biura edytowana, konieczne będzie ponowne wysłanie jej do klienta, ponieważ przy każdej ingerencji w fakturę przez biuro, będzie ona kasowana po stronie klienta.